AFS: definition, funktion, driftsprincip og årsag til fejl

AFS: definition, funktion, driftsprincip og årsag til fejl

AFS (Activ Frontstyring) er et system for aktiv styrekontrol, der sidder på biler fra Cadillac og BMW. Det debuterede i 2003. Systemet kontrollerer styreforholdet, hvor det betragter bilens hastighed og justerer forhjulenes styrevinkel, for at undgå udskridninger. Dette forbedrer køretøjets styre- og manøvreegenskaber samt øger kørselssikkerheden.

Sådan virker AFS

Der er indbygget et planetgearsæt med et epicyklisk gear i styreakslen. Det epicykliske gear er forbundet med en elektrisk motor, der også styres af systemet. Den variable hastighed og rotationsretning for det epicykliske gear gør det muligt at ændre styreforholdet og justere styreresponsen efter vejforholdene.

Systemet analyserer den samlede rotationsvinkel for styreakslen, køretøjets drejehastighed og den tværgående acceleration. Baseret på disse oplysninger kan systemet beregne den krævede hastighed og retning for motorakslens rotation.

AFS er tæt forbundet med systemet for stabilitetskontrol. Sidstnævnte justerer så forhjulenes styrevinkel, for at genoprette bilens beregnede bane i tilfælde af overstyring.

Populære biler udstyret med AFS

Årsager til fejl

  • Fejl på styrevinkelsensoren eller drejehastighedssensoren.
  • Utilstrækkelig reparation af styrestangen.
  • Forkert justering af styrevinkelsensoren.
  • Fejlsporede hjul.

Kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *