Hvordan du selv fylder motorolie op — Hvad sker der hvis du underfylder eller overfylder olien?

Hvordan du selv fylder motorolie op — Hvad sker der hvis du underfylder eller overfylder olien?

Gør-det-selv motorolie opfyldning

Vær sikker på at olien altid er fyldt op til det anbefalet niveau! Hvis der ikke er nok olie til at smøre de bevægelige dele af motoren, vil disse slides hurtigere og overophedes.
  • Parker din bil på en plan overflade.
  • Vær sikker på at olien du fylder op med er den samme slags som allerede er i motoren. Det angår både viskositet og mærke.
  • Sluk motoren og lad den køle af i 10 til 15 minutter.
  • Fjern oliedækslet. Det er sædvanligvis markeret med ordet “Oil”, en viskositet klasseficerring eller et oliekande symbol.
  • Placer en tragt i oliepåfyldningshullet.
  • Hæld 100 ml motorolie i og vent 10 minutter. Det er den tid der kræves for at olien løber ned i bundkaret.
  • Efterse oliestanden med oliepinden.
  • Tilfør mere olie. Vedbliv at tilføre 100 ml olie ad gangen og efterse niveauet indtil du når det anbefalet niveau.
  • Skru oliedæksel stramt til igen. Overfyld ikke med olien. For meget smøring kan lede til at pakninger brister, kulaflejringer på motorvægge og katalysator fejl.
Advarsel: Spild ikke olie på drivremmene og deres remskiver!
Motorolie til bil
Bemærk: En pludslig stigning eller fald i oliestanden kan være tegn på fejlfunktion i systemet. Kontakt specialister for diagnostisering og reparation.

Kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *