Hvordan man efterser motorens køleblæser

Hvordan man efterser motorens køleblæser

 Hvordan man efterser en mekanisk køleblæser 

 1. Foretag inspektion af køleblæser drivremmen.
  Udskift remmen hvis du opdager nogle spor af fedt på remmens overflade
  Hvis du bemærker tegn på drivremmens deling eller opslidning, så udskift den.
 2. Efterse blæse drivremmens stramhed og tilstanden af remskive strammeren.
 3. Efterse køleblæserens leje.
  Slå motoren fra og drej blæseren med hånden. Den bør bevæge sig jævnt.
  Udskift lejet hvis blæseren ikke drejer nemt elle du bemærker udfald. Nogle lejer skal udskiftes som et hele.
  Stram remmen hvis der er nogen frigang.
  Udskift remskive strammeren hvis den er defekt.
 4. Efterse viskosekoblingen.
  Drej rotorbladene med motoren slukket og efterse akselens frigang. Der bør ikke være modstand, inerti eller frigang.
  Hvis du bemærker disse tegn af fejlfunktion på viskosekoblingen, fjern delen. Opvarm koblingen ved at placere kogende varmt vand i mindst 10 minutter.
  Tag forsigtig den opvarmet del ud og prøv at dreje den nogle få gange. Hvis der ingen øget modtand er under rotationen, tilføj silicone olie til viskosekoblingen. Hvis viskosekoblingen er vedligeholdelsesfri ( hvis den f.eks. ikke kan genfyldes med silicone olie), så udskift den.

 Hvordan du efterser en elektrisk køleblæser 

Vær opmærksom på! Altid frakobel negativ pol fra batteriet før du starter diagnostisering af den elektriske blæser.
 1. Efterse hvorvidt sikringen er gået. Hvis den er, udskift den.
 2. Inspicer relæet.
  Udskift det hvis du bemærker noget sod eller oxidering på det.
 3. Efterse at relæet fungere korrekt.
  Efterse diagrammet af relæet og sikringer. Find køleblæser relæ og den nominelle modstandsværdi.
  Forbind multimeteret til køleblæser relæet og efterse den faktuelle modstandsværdi.
  Hvis den faktuelle modstandsværdi ikke passer til den nominelle, så udskift relæet.
 4. Efterse køleblæser ledningsnet.
  Udskift ledningsnettet hvis det er beskadiget.
 5. Efterse kølerens termostat.
  For at gøre dette, start motoren, lad køleren varme op til 80-95°C og efterse hvorvidt blæseren slår til.
  Hvis blæseren ikke slår til, udskift kølerens termostat.
 6. Efterse forbindelserne.
  Hvis forbindelserne er oxideret, behandel dem med elektrisk kontaktspray.
 7. Slå blæseren til og efterse driften af det elektriske drev.
  Afbryd forbindelserne fra termostaten og start motoren – så bør blæseren virke.
[Total: 0   Average: 0/5]