Hvordan du kontrollere dit bilbatteri

Hvordan du kontrollere dit bilbatteri

Simple metoder af AUTODOC

 1. Udfør visuel inspektion

  • Hvis der er korossion på batteriets poler, så rens dem af med en stålbørste og tilfør kobberfedt.
  • Hvis du har bemærket nogen skade på hylstret, så er det bedst at udskifte batteriet.
 1. Undersøg elektrolyt niveauet ved brug af en indikator

  Fjern al støv og snavs fra indikatoren og se på dens farve:
  • Grøn betyder at niveauet af elektrolyt og opladning er normal.
  • Hvid betyder opladningen er svag behøver opladning.
  • Rød betyder at syreindhold af elektrolytterne er øget og vand niveauet er faldet.
 • i Vær sikker på at afbryde batteri polerne.
 • i Tilfør destilleret vand om nødvendig.
 • i Venligst ifør gummihandsker når du arbejder med elektrolyt: kontakt med huden kan forårsage kemiske forbrændinger.
Udfør visuel inspektion.
 1. Efterse elektrolyt niveauet ved brug af den særlige markering på batteriet
  Vær sikker på at elektrolyt niveauet er mellem “min” og “max” markeringerne.

 • i Vær sikker på at afbryde batteri polerne.
 • i Tilfør destilleret vand om nødvendig.
 • i Venligst ifør gummihandsker når du arbejder med elektrolyt: kontakt med huden kan forårsage kemiske forbrændinger.

 1. Efterse elektrolyt niveauet ved brug af et glasrør hvis dit batteri ikke har markeringer der indikere niveauet
 • i Dette gælder kun for batterier som kan serviceres.
 • i Vær opmærksom på! Efterse elektrolyt niveauet i hver celle.
 • Parker bilen på en jævn overflade. Rengør batteriets celler for støv og snavs.
 • Fjern hætten fra cellen og isæt røret.
 • Når røret når blypladerne, fyld det op og tag det ud.
 • Sæt hætten tilbage på plads.
 • Højden af elektrolytten i røret indikere dets niveau i batteriet.
 • i Vær sikker på at afbryde batteri polerne.
 • i Tilfør destilleret vand om nødvendig.
 • i Venligst ifør gummihandsker når du arbejder med elektrolyt: kontakt med huden kan forårsage kemiske forbrændinger.
Tilfør destilleret vand om nødvendig.
 1. Kontroller elektrolyttens massefylde

  • Parker bilen på en jævn overflade. Rengør batteriets celler for støv og snavs.
  • Fjern hætten fra cellen og isæt hydrometer røret.
  • Opfang en hel prøve af elektrolytten inde i hydrometeret. Flyderen skal flyde frit i væsken.
  • Aflæsningen hvor elektrolytterne mødes på skalaen på flyderen viser elektrolyttens massefylde.
  • Tøm forsigtig elektrolytten tilbage i batteriet.
  • Sæt hætten tilbage på plads.

 • i Vær sikker på at afbryde batteri polerne.
 • i Dette gælder kun for batterier som kan serviceres.
 • i Kontroller elektrolyt massefylden i hver enkel celle.

 1. Mål batteriets spænding ved brug af et volt-/ multimeter

  Indstil multimeteret til jævnstrøm målings tilstand og indstil spektrum til 20 volt.
  Forbind den sorte sonde af multimeteret til den negative pol på batteriet og det røde næb til den positive pol. Aflæs målingen fra multimeteret på skærmen.
  • Hvis batteriet er fuldt opladet, bør spændingen overstige 12,6 volt. En spænding på mindre end 12,6 volt betyder at batteriet er mindre end 50% opladet.
  • Hvis batteriets spænding er lavere end 11,6 volt, betyder det at batteriet er fuldstændig afladet.

 • i Vær sikker på at afbryde batteri polerne.
 • i Rengør polerne med en stålbørste før du kontrollere dem, hvis det er nødvendigt.

Forbind den sorte sonde af multimeteret til den negative pol på batteriet og det røde næb til den positive pol.
 1. Kontroller batteriets opladnings niveau ved brug af en bilbatteri belastnings måler

 • i Vær sikker på at afbryde batteri polerne.
 • i Rengør polerne med en stålbørste før du kontrollere dem, hvis det er nødvendigt.
 • i Batteriet bør være i brug i 6 til 8 timer før det kontrolleres.
 • i Udfør kun kontrollen hvis elektrolyt niveauet er normalt.

Forbind sonderne til den positive og negative pol af batteriet:

 • Mål batteriets spænding uden belastningsmodstand.
  • Bilbatteriet er 100% opladet hvis aflæsningerne er mellem 12,6 og 12,9.
  • Bilbatteriet er afladet hvis aflæsningerne er lavere end 11,5.

 • i Gentag målingerne nogle få gange.
 • i Kontrollen bør vare mere end 6 til 10 sekunder.
 • i Vent 3 til 5 minutter mellem målingerne.
 • Mål batteriets spænding med belastningsmodstand.
  • Bilbatteriet er 100% opladet hvis aflæsningerne er mere end 10,2.
  • Bilbatteriet er fuldt afladet hvis aflæsningerne er lavere end 7,8.
Din profil er en personlige assistent.

Den kan spore biludgifter, holde en bil log og udskiftningsskema og gemme favorit materialer, notater og dokumenter.